Muzeum města Prahy

Ferdinand II. potvrzuje privilegia předešlých panovníků

Ferdinand II. potvrzuje za zachování věrnosti a katolické víry během stavovského povstání královskému rychtáři, purkmistrovi, primasovi, konšelům i obci Starého Města pražského privilegia předešlých panovníků. Nově ustanovuje zejména, aby nekatolíci nesměli v tomto městě získávat měšťanské právo a zastávat městské úřady. Současně ruší dluhy staroměstské obce z doby povstání, Vídeň, 8. 4. 1627, AMP, Sbírka listin, PGL I – 66.
Privilegium bylo vstřícným gestem panovníka vůči pobělohorské katolické staroměstské správě. Jeho záměrem bylo na jedné straně omezit postavení zbývajících protestantských měšťanů, ale současně posílit ekonomický potenciál tohoto královského města. Např. každý, kdo se z něj chystal odstěhovat, byl povinen zanechat šestinu svého majetku staroměstské obci.

Ferdinand II. potvrzuje za zachování věrnosti a katolické víry během stavovského povstání královskému rychtáři, purkmistrovi, primasovi, konšelům i obci Starého Města pražského privilegia předešlých panovníků. Nově ustanovuje zejména, aby nekatolíci nesměli v tomto městě získávat měšťanské právo a zastávat městské úřady. Současně ruší dluhy staroměstské obce z doby povstání, Vídeň, 8. 4. 1627, AMP, Sbírka listin, PGL I – 66