Muzeum města Prahy

Reakce rady Starého Města pražského

Reakce rady Starého Města pražského na novou instrukci k obnově radního kolegia a nová konšelská přísaha pro Staré Město pražské, 13. 12. 1650 a 6. 7. 1658, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 328, kniha pamětní Starého Města pražského, 1645–1675, f. 58r, 59v–60v, 154v–155r.
Instalace městských rad i přísaha nových radních v době pobělohorské ve své formě odrážely postup rekatolizace. Dostaly symbolickou podobu, která akcentovala veřejnou deklaraci spojení výkonu správy města s katolickou vírou.

Reakce rady Starého Města pražského na novou instrukci k obnově radního kolegia a nová konšelská přísaha pro Staré Město pražské, 13. 12. 1650 a 6. 7. 1658, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 328, kniha pamětní Starého Města pražského, 1645–1675, f. 58r, 59v–60v, 154v–155r Instalace městských rad i přísaha nových radních v době pobělohorské ve své formě odrážely postup rekatolizace. Dostaly symbolickou podobu, která akcentovala veřejnou deklaraci spojení výkonu správy města s katolickou vírou.