Muzeum města Prahy

Testament Kateřiny Lidmily Kutnaurové

Testament Kateřiny Lidmily Kutnaurové, manželky Šimona Kutnaura, 16. 3. 1661 (AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 2210, kniha testamentů Nového Města pražského, 1617–1665, f. 417v–420r). Majetková dispozice dokládá, že Lidmila byla na rozdíl od manžela přesvědčenou katoličkou, která pamatovala četnými finančními odkazy na pražské katolické kostely, v nichž se za ni měly sloužit zádušní mše.