Muzeum města Prahy

Bělohorská bitva

Bitva na Bílé hoře

Tažení císařské armády a vojska katolické Ligy do Čech na podzim 1620 skončilo na Bílé hoře před Prahou. Stavovská armáda zaujala postavení na pahorku, jímž procházela cesta od západu do Prahy, pravým křídlem se opírala o oboru Hvězda, levé se rozvinulo až ke srázu nad motolským údolím. Proti 20 až 21 tisícům stavovských vojáků (z nichž však zřejmě asi pět tisíc zůstalo v pražských městech) stálo zhruba 23 až 28 tisíc vojáků armád císaře a katolické Ligy. Bitva trvala zhruba dvě hodiny, špatně placené, unavené a demoralizované stavovské vojsko nedokázalo čelit náporu nepřátel. Obrana se nejprve zhroutila na levém křídle, v následném zmatku byl rozprášen střed a na pravém křídle u zdi obory Hvězda pak došlo k pobíjení žoldnéřů najatých moravskými stavy. Odhaduje se, že na straně vítězů do bitvy aktivně zasáhlo kolem osmi tisíc mužů, celkem pak padlo něco mezi dvěma a třemi tisíci vojáků.

Karel z Lichtenštejna jako královský komisař vydává patent o zajištění bezpečnosti v městech pražských i na cestách, 4. 12. 1620, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 744a, kniha dekretů Starého Města pražského, 1609–1631, f. 58r–59r.
Nařízení bylo reakcí na neustávající rabování a krádeže po bitvě na Bílé hoře zejména ze strany vojáků, které omezovalo zásobování měst i provozování živností a řemesel.

 

Karel z Lichtenštejna jako královský komisař vydává nařízení, aby byl dohledán majetek uprchlých účastníků stavovského povstání, který měl propadnout konfiskaci, 8. 12. 1621, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 744a, kniha dekretů Starého Města pražského, 1609–1631, f. 59r–59v.
Nařízení slibovalo odměnu všem, kdo nepřiznaný majetek uprchlých povstalců ohlásí.

 

Karel z Lichtenštejna jako královský komisař vyhlašuje zrušení všech právních aktů z doby stavovského povstání, 26. 12. 1620, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 744a, kniha dekretů Starého Města pražského, 1609–1631, f. 64r–64v.

 

Bitva na grafikách

Obsazení Prahy císařským vojskem po bitvě na Bílé Hoře

Poutní areál Bílá Hora

Dochované pozůstatky z bitvy

Střelivo z bitvy na Bílé hoře, nalezené v oboře Hvězda, Liboci a okolí, kulky do pistolí a mušket, některé nepoužité, malá dělová koule, olovo, litina, 1620, MMP A 378.511, MMP A 379.106, MMP A 379.109, MMP A 707.076, MMP A 707.139, MMP A 707.177