Muzeum města Prahy

Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura

Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 (AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1173, kniha inventářů Starého města pražského, 1584–1597, f. 171v–173r).

Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589
Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 - prepis
Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 / 2
Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 / 2 prepis
Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 (AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1173, kniha inventářů Starého města pražského, 1584–1597, f. 171v–173r)
Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 / 3
Pozůstalostní inventář Pavla Kutnaura, otce Jana a Pavla, 3. 6. 1589 / 3 prepis