Muzeum města Prahy

Praha 1580 – 1650
místo konfesijních střetů
Stálá expozice Muzea města Prahy

Podobizna Ferdinanda II., mědiryt, kol. pol. 17. století, MMP H 30.218
Hodiny stolní (budík), Sebastian Marquardt, Praha, měď zlacená gravírovaná, mosaz, sklo, cca 1650–1676, MMP H 23.490
Rudolfův majestát, 9. 7. 1609, NA ČR, Archiv České koruny (AČK), inv. č. 2293 Rudolf II. zaručuje českým stavům náboženskou svobodu. Současně odevzdává pod jejich dohled pražskou univerzitu a dolní konzistoř a svoluje, aby k jejich správě byl zřízen sbor defensorů. Listina, která představovala vítězství českých protestantských stavů v jejich desetiletí trvajícím boji za konfesijní práva, byla po porážce stavovského povstání z rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zneplatněna – byla odstraněna majestátní pečeť a listina byla proříznuta.
Poprava na Staroměstském náměstí 21. 6. 1621, mědiryt, lept, in: Francus Jacobus, Ralations historiae continuatio…, vyd. Sigismundus Latomus, Frankfurt a. M., 1621, MMP H 229
Korunovace Fridricha Falckého, olej na dřevě, MMP H 236 Fridrich V. (1596–1632) a Alžběta (1596–1662)
Křtitelnice, značeno Matouš Voříšek, Roudnice nad Labem, cín litý, rytý, 1595, MMP H 12.617 Původní umístění neznámé, získána z pražského hřbitovního kostela sv. Rocha na Olšanech.
„Pfalsch Graffischer Wegweyser“, s. l., [1621], mědiryt, [s.t.], 1621, AMP, Sbírka grafiky, G 1665 Alegorický leták reagující na vládu Fridricha Falckého. Zdůrazňuje panovníkovu identitu nepravého a nelegitimně působícího vládce, kterého přivádí k jeho jednotlivým politickým krokům ďábel. Vpravo dole velmi zjednodušený pohled na Prahu od severu.
Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620, mědiryt, 1663?, jednostránkový leták, MMP H 3.226/2
Popravčí meč s rytým vyobrazením popravy oběšením, Kristem na kříži, latinským nápisem: „K větší slávě Boží.“ a německým nápisem: „Slovo se stalo tělem.“, ocel, 1612, MMP H 18.118
Kachel komorový s vyobrazením Jana Husa, Německo (?), pálená hlína, polychromní glazura, kolem 1550, MMP H 17.544
Prapor malostranské jízdy, Čechy, hedvábí, reliéfní výšivka a aplikace, 1637–1646, MMP H
Pěší přilba tzv. morion-cabasset, šišák, plech, konec 16. století, MMP H 12.818
Missale Romano-Bohemicum Conformatum, juxta Decretum Sacrosancti Consilii Tridentini, Praha: Arcibiskupská tiskárna, 1690, AMP, Sbírka starých tisků, 2 F 136