Muzeum města Prahy

Praha 1580 – 1650
místo konfesijních střetů
Stálá expozice Muzea města Prahy

nový příběh
Podobizna Ferdinanda II., mědiryt, kol. pol. 17. století, MMP H 30.218
Hodiny stolní (budík), Sebastian Marquardt, Praha, měď zlacená gravírovaná, mosaz, sklo, cca 1650–1676, MMP H 23.490
Rudolfův majestát, 9. 7. 1609, NA ČR, Archiv České koruny (AČK), inv. č. 2293 Rudolf II. zaručuje českým stavům náboženskou svobodu. Současně odevzdává pod jejich dohled pražskou univerzitu a dolní konzistoř a svoluje, aby k jejich správě byl zřízen sbor defensorů. Listina, která představovala vítězství českých protestantských stavů v jejich desetiletí trvajícím boji za konfesijní práva, byla po porážce stavovského povstání z rozhodnutí císaře Ferdinanda II. zneplatněna – byla odstraněna majestátní pečeť a listina byla proříznuta.
Křtitelnice, značeno Matouš Voříšek, Roudnice nad Labem, cín litý, rytý, 1595, MMP H 12.617 Původní umístění neznámé, získána z pražského hřbitovního kostela sv. Rocha na Olšanech.
Popravčí meč s rytým vyobrazením popravy oběšením, Kristem na kříži, latinským nápisem: „K větší slávě Boží.“ a německým nápisem: „Slovo se stalo tělem.“, ocel, 1612, MMP H 18.118
Kachel komorový s vyobrazením Jana Husa, Německo (?), pálená hlína, polychromní glazura, kolem 1550, MMP H 17.544