Muzeum města Prahy

Tiráž výstavy

Výstavu pořádá Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy.

 


Autorský tým

Vedoucí týmu
Olga Fejtová, Pavla Státníková

Přípravný výbor a autoři textů
Marek Ďurčanský, Ota Halama, Jan Hrdina, Karel Kučera, Václav Ledvinka, Jiří Mikulec, Vít Vlnas

Tvorba, korekce a úprava archivních přepisů, tvorba předloh digitálních map
Markéta Růčková

Další autoři textů, výběr a popis exponátů, přepisy
Jana Bělová, Michal Fiala, Kateřina Jíšová, Markéta Krejčová, Karel Kučera, Jiří Lukas, Jaroslava Mendelová, Matěj Pospíšil, Zlatuše Prokšová Brátková, Miroslava Přikrylová, Markéta Růčková, Magdalena Rudovská, Jiří Smrž, Josef Třikač, Hana Gutová Vobrátilková, Jan Uhlíř

Produkce
Michal Schneider

Redakční práce
Ludmila Stránská

Restaurátorské a konzervátorské práce
Archiv hlavního města Prahy

Helena Klinderová, Johana Langerová, Kateřina Suchánková, Eva Tothová a Hana Zemánková
Muzeum hlavního města Prahy
Jana Chalupová, Jakub Matěj Kamas, Lenka Kutmanová, Markéta Lebdušková, Jiří Smíšek, Michaela Šmidová, Linda Zmatlíková

Technická spolupráce
Pavlína Hanusová, Lukáš Jelínek, Tomáš Nejedlý, Jan Vrabec

Zvláštní poděkování
Jitka Krotilová, Jiří Kukla, Luisa Rožátová, Romana Radová, Jana Šmakalová, Markéta Růčková

Exponáty pro výstavu poskytly následující instituce

Arcibiskupství pražské
Archiv Národního muzea
Archiv Univerzity Karlovy
Army Museum, Sweden
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
Galerie hlavního města Prahy
Havard Art Museums
Knihovna Národního muzea
Konvent u kostela Panny Marie Sněžné
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovská knihovna
Městské muzeum Týn nad Vltavou
Muzeum Mladoboleslavska
Národní archiv
Národní galerie v Praze
Národní knihovna České republiky
Národní muzeum
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
Provincie kapucínů v ČR
Staatsarchiv Nürnberg
Státní oblastní archiv v Praze
Uměleckoprůmyslové museum
Univerzita Karlova, Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty
Židovské muzeum v Praze