Česká komora řeší nedoplatek za konfiskovaný dům

Česká komora řeší nedoplatek za dům konfiskovaný po bitvě bělohorské Pavlu Kutnaurovi, 10. 7. 1648 (AMP, Sbírka listin, AMP PPL IV – 3676). S majetky konfiskovanými účastníkům stavovského povstání se intenzivně obchodovalo během celé první poloviny 17. století a často se stávaly předmětem spekulací.