Muzeum města Prahy

Česká komora řeší nedoplatek za konfiskovaný dům

Česká komora řeší nedoplatek za dům konfiskovaný po bitvě bělohorské Pavlu Kutnaurovi, 10. 7. 1648 (AMP, Sbírka listin, AMP PPL IV – 3676). S majetky konfiskovanými účastníkům stavovského povstání se intenzivně obchodovalo během celé první poloviny 17. století a často se stávaly předmětem spekulací.