Muzeum města Prahy

Dekret specifikuje tresty pro skupinu nekatolíků

Dekret specifikuje tresty pro skupinu nekatolíků, která se scházela s luteránským kazatelem z Drážďan a tajně praktikovala nekatolickou víru. Tresty pro jednotlivé provinilce byly relativně mírné, většinou se jednalo o pokuty, veřejné práce, či nějakou formu pokání, 16. 1. 1670, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 824, kniha dekretů Nového Města pražského, 1668–1678, f. 29r–30v.

Dekret specifikuje tresty pro skupinu nekatolíků, která se scházela s luteránským kazatelem z Drážďan a tajně praktikovala nekatolickou víru. Tresty pro jednotlivé provinilce byly relativně mírné, většinou se jednalo o pokuty, veřejné práce, či nějakou formu pokání, 16. 1. 1670, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 824, kniha dekretů Nového Města pražského, 1668–1678, f. 29r–30v