Muzeum města Prahy

Dekrety stavů a povstaleckého direktoria

Dekrety stavů a povstaleckého direktoria z let 1618 a 1619, které řešily způsob obrany země a Prahy proti císařským vojskům, zajištění zásobování stavovské armády a výběr daní, 14. 5. 1618, 15. 5. 1618, 8. 9. 1618, 3. 8. 1619, 13. 6. 1619, 2. 7. 1619, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 744a, kniha dekretů Starého Města pražského, 1609–1631, f. 11r–13r, 18v–20r, 39r–41r, 45v–47v, 48r–48v, 49r–50r.
Staroměstská správa evidovala nařízení stavovského direktoria, která se dotýkala základních povinností města i měšťanů vůči povstalecké vládě v oblasti vojenské a finanční.