Muzeum města Prahy

Dva dekrety pro Nové Město pražské

Dva dekrety pro Nové Město pražské, které nařizovaly jeho obyvatelům v době bezprostředního vojenského ohrožení veřejně demonstrovanou zbožnost, 8. 7. 1647 a 14. 8. 1648, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 820, kniha dekretů Nového Města pražského, 1644–1652, f. 85r–86r, 117r–117v.
První dekret ukládal správě Nového Města, aby zajistila dodržování půstu, veřejných modliteb a účast na procesích, organizovaných na podporu vítězství císařských armád, s upozorněním, že jeho obyvatelé tyto aktivity dosud významně ignorovali. Druhý dekret vyzýval opět k modlitbám za vojenské vítězství a k regulaci neřádného chování Pražanů.

Dva dekrety pro Nové Město pražské, které nařizovaly jeho obyvatelům v době bezprostředního vojenského ohrožení veřejně demonstrovanou zbožnost, 8. 7. 1647 a 14. 8. 1648, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 820, kniha dekretů Nového Města pražského, 1644–1652, f. 85r–86r, 117r–117v