Muzeum města Prahy

Ferdinand III. vydává majestát

Ferdinand III. vydává majestát, kterým polepšuje Starému Městu pražskému znak za věrnost a odvahu jeho obyvatel v době obležení švédskými vojsky. Současně povyšuje do vladyckého stavu královského rychtáře, purkmistra, primase, radní, kancléře a dva radniční písaře se všemi jejich manželskými potomky. Majestát ruší zmínku v Obnoveném zřízení zemském připomínající účast Staroměstských na stavovském povstání a potvrzuje jim i další privilegia, která vylepšují právní a ekonomické postavení města, 20. 4. 1649, Bratislava, AMP, Sbírka listin, AMP PGL I – 76.
Majestátem byla v rovině právní nejen anulována aktivní účast Starého Města na stavovském povstání a oceněni jeho obránci z doby švédského obléhání v roce 1648, ale panovník jím současně vytvářel podmínky pro ekonomickou obnovu města, vyčerpaného válečným konfliktem. Stejný majestát byl vydán 3. 5. 1649 pro Nové Město pražské. Malá Strana se podobných výsad dočkala až 15. 12. 1657.