Muzeum města Prahy

Forma katolické přísahy nových měšťanů

Forma katolické přísahy nových měšťanů na Novém Městě pražském a jejich evidence se záznamem o přijetí posledního nekatolíka, 1624, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 559, kniha měšťanských práv Nového Města pražského, 1612–1658, f. 115r–115v, 124r–124v, 136v–139v.
Zisk měšťanského práva byl v městech pražských završen přísahou měšťana, která v době pobělohorské pod vlivem rekatolizace změnila svou podobu. Poslední nekatolík byl mezi novoměstské měšťany přijat v roce 1624, protože 29. 3. tohoto roku vyhlásil císařský patent katolické náboženství za jedinou povolenou konfesi v Čechách.