Muzeum města Prahy

Konfirmační privilegium Jakoba Baševiho von Treuenburg

Konfirmační privilegium Jakoba Baševiho von Treuenburg, 12. 4. 1628, Praha, AMP, Sbírka listin, AMP PGL I – 68b, dobový opis se dvěma erbovními miniaturami Ferdinand II. potvrzuje Jakobu Baševimu, finančníkovi a obchodníkovi, řadu výsad a současně predikát, polepšení erbu a titul dvorního žida. Židovský obchodník Baševi tak získal privilegia příslušníka šlechtického stavu. Svého postavení dosáhl i díky tomu, že se stal bankéřem tří habsburských císařů.