Muzeum města Prahy

Místodržitelský dekret

Místodržitelský dekret konstatuje, že se v městech pražských přes všechny zákazy pohybují bez řádného povolení emigranti i jiní nekatolíci a městské správy tuto skutečnost tolerují. Proto je vydáno nařízení, aby hejtmané měst pražských tyto osoby nechali vyhledat a uvěznit. Pokutou měli být potrestáni i obyvatelé měst pražských, kteří je přechovávali, 13. 8. 1646, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 746, kniha dekretů Starého Města pražského, 1644–1650, f. 205v–206v.

Místodržitelský dekret konstatuje, že se v městech pražských přes všechny zákazy pohybují bez řádného povolení emigranti i jiní nekatolíci a městské správy tuto skutečnost tolerují. Proto je vydáno nařízení, aby hejtmané měst pražských tyto osoby nechali vyhledat a uvěznit. Pokutou měli být potrestáni i obyvatelé měst pražských, kteří je přechovávali, 13. 8. 1646, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 746, kniha dekretů Starého Města pražského, 1644–1650, f. 205v–206v