Muzeum města Prahy

Nařízení reformační komise královskému hejtmanovi

Nařízení reformační komise královskému hejtmanovi na Novém Městě pražském, aby zajistil u městské správy vyhledávání zakázaných nekatolických knih mezi obyvateli města a jejich shromáždění na radnici, 28. 12. 1628, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 817, kniha dekretů Nového Města pražského, 1627–1629, 54v–55v.
Nalezené „kacířské“ knihy měl cenzurovat Jan Arnošt Platejs z Plattenštejna, budoucí biskup olomoucký, a městská rada měla na vyžádání umožnit i přehlédnutí zadržené literatury členům jezuitského řádu.

Nařízení reformační komise královskému hejtmanovi na Novém Městě pražském, aby zajistil u městské správy vyhledávání zakázaných nekatolických knih mezi obyvateli města a jejich shromáždění na radnici, 28. 12. 1628, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 817, kniha dekretů Nového Města pražského, 1627–1629, 54v–55v