Muzeum města Prahy

Pozůstalostní inventář majetku Lidmily

Pozůstalostní inventář majetku Lidmily, vdovy po Václavu st. z Drahobejle, 25. 9. 1620, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1175, kniha inventářů Starého Města pražského, 1615–1627, f. 227v–236v.
Soupis majetku zámožné měštky zahrnoval vedle běžné výbavy domácnosti i množství šperků, dekorativních předmětů k výzdobě domácnosti a menší knihovnu.