Muzeum města Prahy

Předbělohorský pozůstalostní inventář

Předbělohorský pozůstalostní inventář majetku staroměstského měšťana a kupce Jana Kropáče z Krymlova, 23. 4. 1613, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1174, kniha inventářů Starého města pražského, 1596–1622, f. 453v–461v.
Na základě dobových pozůstalostních inventářů si dnes můžeme udělat představu o podobě měšťanských domácností, zvláště pokud byl soupis výbavy vyhotoven po jednotlivých místnostech.