Muzeum města Prahy

Příkaz reformační komise

Reformační komise přikazuje královskému hejtmanovi a radě Nového Města pražského, aby učinili vizitaci po domech, vyhledali nekatolíky a vyzvali je ke katolické konverzi nebo k emigraci, 21. 2. 1629, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1866, kniha dekretů Nového Města pražského, 1620–1637, f. 167r–167v, 180r.
Dekret byl vydán na sklonku působnosti reformační komise, která v městech pražských zahájila svou činnost v roce 1627, aby zajistila rekatolizaci zbývajícího nekatolického obyvatelstva. Součástí dekretu byl i zákaz zpěvu kacířských písní, které byly vnímány jako významná součást protestantské zbožnosti.