Muzeum města Prahy

Soupis pobělohorských emigrantů

Soupis pobělohorských emigrantů ze Starého Města pražského a povinných finančních odvodů, které museli při vystěhování ze svého majetku městu zaplatit, 1630, s. l., AMP, Sbírka listin, AMP PPL I – 78.

Soupis pobělohorských emigrantů ze Starého Města pražského a pokut, které ze svého majetku museli městu zaplatit, 1630, s. l., AMP, Sbírka listin, AMP PPL I – 78
Soupis pobělohorských emigrantů ze Starého Města pražského a pokut, které ze svého majetku museli městu zaplatit, 1630, s. l., AMP, Sbírka listin, AMP PPL I – 78