Muzeum města Prahy

Svědectví účastníků potyčky

Svědectví účastníků potyčky mezi novoměstskými měšťany, žáky novoměstských škol a katolickým knězem při pohřbu v chrámu sv. Štěpána na Novém Městě krátce po vyhlášení katolické konfese jediným povoleným náboženstvím v Čechách. Během konfesijního konfliktu, při kterém vnikli jeho účastníci do chrámu i na svatoštěpánskou faru, byl mimo jiné napaden jeden z měšťanů, protože se jako úředník podílel na přidělování vojáků na „kvartýr“ do domácností některých novoměstských měšťanů, 5. 9. 1625, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 1123, kniha svědomí Nového Města pražského, 1624–1634, f. 58v–63r.
Povinnost zajistit ubytování a zásobování vojáků dopadala v průběhu válečného konfliktu na měšťany měst pražských opakovaně a mnohým způsobovala zásadní existenční problémy. Proto se ve zjitřené atmosféře počátků rekatolizace lehce mohla stát příčinou konfliktu.