Muzeum města Prahy

Testament Doroty Ledčanské, rozené Jandové

Testament Doroty Ledčanské, rozené Jandové, 27. 5.1615 (AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 2210, kniha testamentů Nového Města pražského, 1617–1665, f. 86r–87v). V testamentu jsou zmíněni oba její nevlastní bratři Jan a Pavel Kutnaurové jako poručníci jejích dětí.