Muzeum města Prahy

Testament Františka Šťastného Bláhy Chotětovského

Testament Františka Šťastného Bláhy Chotětovského, měšťana a radního na Novém Městě pražském, 24. 12. 1684 a 19. 2. 1685, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 4084, kniha testamentů Nového Města pražského, 1666–1708, f. 312v–330v.
Poslední pořízení dokumentuje, jakým způsobem zajišťovali měšťané v době pobělohorské vzdělání pro své syny. Po likvidaci systému nekatolického městského latinského školství pod správou pražské univerzity řada měšťanů podobně jako Bláha obstarávala svým synům domácí učitele, kteří je měli připravit k univerzitnímu studiu.

Testament Františka Šťastného Bláhy Chotětovského, měšťana a radního na Novém Městě pražském, 24. 12. 1684 a 19. 2. 1685, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 4084, kniha testamentů Nového Města pražského, 1666–1708, f. 312v–330v