Muzeum města Prahy

Testament Šimona Kutnaura

Testament Šimona Kutnaura z 24. 6. 1680, uveřejněný 25. 8. 1682 (AMP, Sbírka listin, PPL IV – 5683). Šimon Kutnaur zemřel bez potomků, a proto odkázal veškerý svůj majetek mimo okruh své rodiny královskému prokurátorovi JUDr. Matyáši Aloisovi Malanottemu. Dispozice neobsahovala žádný obvyklý odkaz k záduší, který byl typickým znakem katolické zbožnosti.