Muzeum města Prahy

Vypořádání pozůstalosti po Esteře Teuflové z Zeilperka

Vypořádání pozůstalosti po Esteře Teuflové z Zeilperka (rozené Hebenstreitové ze Streitenfeldu) – dědický rodokmen, kopie inventáře majetku Estery Teuflové sepsaného synem Tomášem Ferdinandem Teuflem, 20. 1. 1625, NA ČR, Nová manipulace (NM), T 39/14/1C/5/1b.
Estera byla dcerou jednoho z nejzámožnějších staroměstských obchodníků Tomáše Hebenstreita ze Streitenfeldu a v osmdesátých letech 16. století se přivdala do další majetné kupecké rodiny Teuflů z Zeilperka. Oba rody byly v tomto období spojeny s luterskou konfesí. Po smrti svého manžela v roce 1609 vedla zcela samostatně veškeré obchody. Zemřela v roce 1624.