Muzeum města Prahy

Žádost Estery Teuflové z Zeilperka

Žádost Estery Teuflové z Zeilperka (rozené Hebenstreitové ze Streitenfeldu) a žádost jejích dětí místodržícímu Karlovi z Lichtenštejna o prominutí pokuty, která jí byla vyměřena za podporu stavovského povstání, 1624, NA ČR, SM C 215/T 24.
Období stavovského povstání a vlády Fridricha Falckého vynesly staroměstskou měštku a obchodnici Esteru Teuflovou z Zeilperka a celou její rodinu mezi nejvýznamnější osobnosti. Její syn Tomáš Ferdinand byl během korunovace Fridricha Falckého pasován na rytíře a v Teuflovském domě na Starém Městě byla uspořádána proslulá hostina pro zimního krále a jeho dvůr. Po porážce povstání odešla Estera spolu s dvorem Fridricha Falckého do emigrace, ale již v roce 1621 se vrátila, mimo jiné i proto, aby zachránila alespoň část rodinného majetku. O tři roky později jí byla vyměřena pokuta 2000 kop míšenských za účast na povstání, a ačkoliv se bránila, že jí „stav a pohlaví nedovolují míchat se do politiky“, pokuta jí jako jedné z mála potrestaných žen nebyla prominuta.