Muzeum města Prahy

Zápis o průběhu obsazení Prahy saským vojskem

Zápis o průběhu obsazení Prahy saským vojskem od listopadu 1631 do května 1632, AMP, Sbírka rukopisů, rkp. 327, kniha pamětní Starého Města pražského, [1463] 1587–1656, f. 186r–211v. (edice Karel Jaromír Erben, Sasové v Praze léta 1631, Časopis Českého museum 27, 1853, s. 499 – 525; 710 – 718 (727)
Přepis dokumentu zde.