Muzeum města Prahy

Pražská defenestrace 1618

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravilo vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Snažíme se propojovat vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukace (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabídneme dva materiály –  Žákovský badatelský list (předpokládáme, že žákům zabere práce s ním maximálně 45 minut času, spíše méně) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele.

Badatelský list Pražská defenestrace I – ke stažení v pdf zde
Metodická podpora k badatelskému listu Pražská defenestrace I – ke stažení v pdf zde


Badatelský list Pražská defenestrace II – ke stažení v pdf zde
Metodická podpora k badatelskému listu Pražská defenestrace II – ke stažení v pdf zde