Muzeum města Prahy

Po stopách druhého stavovského povstání

Vycházka v okolí Staroměstského náměstí představí žákům některá místa, která dodnes připomínají náboženskou různorodost předbělohorské Prahy a osudy některých účastníků II. stavovského povstání.

Žáci si s lektorem nacvičí znalost stavovského rozložení tehdejší společnosti, s pomocí obrazového materiálu porovnají podobu některých památek před a po stavovském povstání. Součástí programu jsou názorné obrazy inspirované tzv. Sadelerovým prospektem Prahy.

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia
Vhodné zejména pro: 6. – 9. třída
Délka trvání: 90 minut


Informace pro pedagogy
Místo srazu: Náměstí Miloše Formana.
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz

Cena: 50 Kč

Na program se objednávejte minimálně týden předem zde›