Muzeum města Prahy

Pražané ve stavovském povstání – hra pro rodiče s dětmi

Pražané ve stavovském povstání – hra pro děti a dětské skupiny od 12 let. Rodiče vítáni.

Jak s námi hrát?
●        zvolíte pro první polovinu hry postavu, v jejíž stopách půjdete asi 2 hodiny ulicemi Prahy
●        k postavě si stáhněte PDF s úkoly, můžete využít i svůj mobilní telefon
●        můžete si stáhnout i doplňující informace k cestě po stopách sklenáře  Adama nebo mydláře Kryštofa
●        hrací plán si můžete také vyzvednout v papírové podobě v pokladně domu U Zlatého prstenu
●        postupujte podle čísel – od 1 do 14 (i s bonusy 1-16)
●        pečlivě si přečtěte úkoly a řešení si zapisujte
●        na závěr sestavte závěrečné poselství
●        text závěrečného poselství doneste do pokladny domu U Zlatého prstenu
●        obsluha poklady nebo muzejního obchodu text poselství zkontroluje, a pokud bude vše správně, předá Vám malý dárek
●        jste-li ve skupině, můžete se rozdělit na 2 menší části, každá část vyrazí jinudy, ale vaše cesty se zase spojí a hru dokončíte spolu

Úvod ke hře Pražané ve stavovském povstání
9. července 1609 podepsal Rudolf II. památný Majestát náboženské svobody, v němž povolil, aby „strana pod jednou tak i pod obojí, […] náboženství své beze všech překážek […] vykonávati mohli”. Tento Majestát byl ve své době jedinečný, jinak na území Říše platilo od roku 1547 pravidlo „koho vláda, toho víra”, které vlastně pro poddané nepřipouštělo svobodu svědomí.

Je ovšem hned třeba podotknout, že ačkoliv Majestát zajišťoval svobodu svědomí všem bez rozdílu, svoboda kultu (stavba kostelů, pohřbívání nebo návštěva bohoslužby) byla povolena jen na královských statcích, jinak byla pouze výsadou stavů (páni, rytíři, královská města). Poddaní se v otázkách kultu museli přizpůsobit své vrchnosti.
Zjistěte, jaký byl život obyvatel Pražských měst krátce před II. stavovským povstáním, během něj a po jeho potlačení. Vydejte se s námi po stopách dvou obyvatel královského Starého Města pražského!
Oba byli měšťané, mohli tedy využívat veškerá městská práva a svobodně vyznávat i praktikovat svoji víru. Přesto soužití obyvatel Pražských měst různého vyznání nebylo jednoduché.

Máte vybráno? Pusťte se do hry!

Ke stažení:
Sklenář Adam ve stavovském povstání Adam (pracovní list s otázkami)
Mydlář Kryštof ve stavovském povstání Kryštof (pracovní list s otázkami)

Chcete vědět víc o zastaveních sklenáře Adama (doplňující informace)
Chcete vědět víc o zastaveních mydláře Kryštofa (doplňující informace)